تبلیغات
آخـــــــــــــــر خــــــــــــــــنـــــــــــــده - ها

فداى خودمون بشیم ؛ که این زبون رو می فهمیم :
انصافا خارجیا چطورى میخوان یاد بگیرن !!!
ﻫﺎ = ﺑـﻠـﻪ
ﻫﺎ؟ = ﭼـﯽ؟
ﻫﺎ! = ﺗـﻌـﺠﺐ
ﻫﺎ = ﭼﻪ ﻣﯿﮕﯽ؟
ﻫﺎ = ﺗـﺎﯾﯿﺪ ﺣﺮﻑ
ﻫﺎ = ﺑـﺮﻭ ﺧﻮﺩﺗﯽ
ﻫﺎ = ﺧﻮﺷﻤﻮﻥ ﺍﻭﻣﺪ
ﻫﺎ ﻫﺎ ﻫﺎ = ﺧﻮﺷـﺤﺎﻟﯽ
ﻫﺎ = ﭼﯿﻪ ﻧﯿﮕﺎﺵ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
هنر نزد ایرانیان است وبس

الانم داری همه رو انجام میدی و میخندی!
تاریخ : دوشنبه 25 اسفند 1393 | 08:24 ب.ظ | نویسنده : amir hosein | نظرات